Frézovanie a vložkovanie komínov

Frézovanie

Frézovanie

 

• zväčšovanie prieduchu starého komína pomocou hydraulickej komínovej frézy
• frézovanie tehlových, vymazávaných komínov (azbest nefrézujeme)
• frézovať odporúčame max. 1/3 zo steny komína
• komín musí byť v zachovalom stave, ak je komín zvetraný, odporúčame zbúranie zvetranej časti a jeho nadstavenie tvárnicami
• pri frézovaní sa tvorí veľké množstvo jemného prachu, preto treba zabezpečiť obytné priestory pred prachom pri jeho možnom úniku z komína. Stáva sa to ojedinele pri zabudnutých, zamurovaných zderách v stene, pripadne pri narušenom komíne

Vložkovanie

Vložkovanie

 

 

• zabezpečujeme vložkovanie vyfrézovaných komínov
• vložkovanie popráskaných, vyhorených azbestových, šamotových a kameninových komínov
• pri vložkovaní treba počítať s búracími prácami v miestach montáže čistiaceho kusu a t-kusu, pri krivých komínoch v miestach odskoku, lomu komína pre montáž kolien
• zamurovanie a omietnutie vybúraných otvorov

Rekonštrukcia

Rekonštrukcia

 

• rekonštrukcia zvetraných komínov
• zbúranie a nadmurovanie zvetranej časti komínov
• omietnutie komínov (sieťka, lepidlo)
• používame certifikované komínové tvárnice a nerezové vložky

 

 

 

Pre cenovú kalkuláciu prác je vo väčšine prípadov potrebná obhliadka, ktorá je ZADARMO.
Pri obhliadke Vám radi poradíme a navrhneme možnosti rekonštrukcie podľa Vašich požiadaviek.

Prihlásenie